Privacy verklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is DarlingHQ, gevestigd op Westzeedijk 617, 3024 PJ te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 80324665. De rechtsgeldig vertegenwoordiger betreft mevrouw D. Van der Veer, te bereiken per e-mail via hello@darlinghq.com.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 maart 2021.


Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om u gespecificeerde aanbiedingen te kunnen geven van onze diensten. De persoonsgegevens die in ieder geval worden gevraagd zijn naam en telefoonnummer. Ook wordt uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om contact met u te onderhouden. Tevens kunnen naar het door u opgegeven e-mailadres nieuwsbrieven worden verzonden indien u daarvoor toestemming geeft.

Daarnaast worden via Google Analytics en/of andere vergelijkbare tools uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van deze tools om bij te houden hoe gebruikers het platform gebruiken, hoeveel bezoekers de website heeft, welke onderdelen het meest bekeken worden en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij de zoekresultaatpagina’s van Google zijn en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daartoe worden analytische cookies geplaatst, zie hieronder:

Kort samengevat worden de volgende gegevens verzameld:

    + Voor- en achternaam
    + Geslacht
    + Telefoonnummer
    + E-mailadres
    + Bedrijfsgegevens
    + IP-adres
    + Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
    + Locatiegegevens
    + Gegevens over uw activiteiten op onze website
    + Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
    + Internetbrowser en apparaat type 

Voor de volgende doeleinden:

    + Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
    + U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
    + U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
    + Om goederen en diensten bij u af te leveren
    + Verantwoordelijke analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
    + Verantwoordelijke volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee zij haar producten en diensten afstemt op uw behoefte.
    + Verantwoordelijke verwerkt ook persoonsgegevens indien zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor de belastingaangifte.


Bewaartermijnen

Verantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Verantwoordelijke hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
7 jaar i.v.m. administratie
Adresgegevens
7 jaar i.v.m. administratie 
Telefoonnummer
7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en uitvoeren overeenkomsten
E-mailadres
7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en uitvoeren overeenkomsten 
Bankrekeningnummer
7 jaar i.v.m. betalingen en administratie 
Bedrijfsgegevens
7 jaar i.v.m. betalingen en administratie 

Gegevens over uw activiteiten op de website: 2 jaar i.v.m. verbeteren website en aanbod

De gegevens die u verstrekt bij inschrijving voor nieuwsbrief c.q. updates of een inschrijving voor een gratis weggever om te downloaden, dan blijven deze in het e-mailmarketing systeem Flodesk staan, tot u verzoekt tot verwijdering van deze gegevens uit het systeem. Uiteraard werkt Flodesk eveneens met een beveiligd systeem.


Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

De website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. Deze worden door de verantwoordelijke gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en de analytische cookies worden gebruikt om uw gedrag op deze website in kaart te brengen. De cookies die verantwoordelijke plaatst gebruiken geen persoonsgegevens.

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en/of webshop. Denk aan het ‘bewaren’ van producten of diensten in de winkelwagen, het onthouden van uw inloggegevens en het bijhouden of cookies wel of niet geplaatst mogen worden. Google plaatst, in het kader van Google Analytics, analytische cookies op uw apparaat en hierdoor kan verantwoordelijke zien wat uw surfgedrag is op deze website.

Cookies die niet uiterst noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat u daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiebar. Indien u niet wenst dat onze website cookies plaatst op uw apparaat, dan kunt u de browserinstellingen aanpassen, zodat u eerst een waarschuwing krijgt alvorens er cookies worden geplaatst. Tevens kunt u indien mogelijk dit soort cookies altijd automatisch weigeren.

Cookies die eerder geplaatst zijn, kunnen ook verwijderd worden bij uw browserinstellingen. Dit dient per browser en per apparaat te gebeuren. Bij het verwijderen van cookies kunnen functies op de website minder goed werken. Tevens betekent het verwijderen van cookies niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt.


Facebook pixel

Verantwoordelijke maakt gebruik van een Facebook pixel, dat is een tracking cookie. Tracking cookies, zoals een Facebook pixel, volgen het bezoek aan de website om daarmee een profiel van website bezoekers op te bouwen. Ze kunnen op basis daarvan advertenties tonen waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u vervolgens een website bezoekt in hetzelfde bereik qua advertenties, wordt uw apparaat herkend.

Social Media buttons

Verantwoordelijke maakt middels deze website gebruik van social media buttons. Met deze share buttons kan er contact worden gezocht met verantwoordelijke via social media. Tevens kunnen hiermee berichten van verantwoordelijke worden gedeeld op uw social media kanalen. Via deze buttons plaatsen Facebook, LinkedIn en Instagram cookies op uw apparaat. Deze cookies zorgen voor het gebruiksgemak van de website en brengen uw surfgedrag in kaart.


Delen van gegevens met derden

Verantwoordelijke verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Documenten met eventuele persoonsgegevens worden in de cloud (iCloud) en niet lokaal opgeslagen. Alle systemen/programma’s waar verantwoordelijke mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek neem dan contact met ons op via hello@darlinghq.com.


Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Tevens kunt u verantwoordelijke verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u te allen tijde doen. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan hello@darlinghq.com. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan hello@darlinghq.com.

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegeven door verantwoordelijk, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

home

Werk met mij

gratis goodies

Shop

Over DarlingHQ (Coming soon)

Volg ons op Instagram

Support (Coming soon)

Veelgestelde vragen

DarlingHQ

Contact